Uit de collectie


Luchtalarm werd een onderdeel van het leven van de Rotterdammers. Door de chaos die bij bominslagen ontstond raakten regelmatig kinderen vermist. In 1943 werd door het Rode Kruis een speciaal kinderlegitimatiebewijs ingevoerd voor kinderen onder de 15 jaar. Dat kostte 10 cent, en was voor minvermogenden gratis. Kinderen werden dan geregistreerd en konden makkelijker worden terug gevonden. Op de achterzijde van het bewijs stonden naam, geboortedatum, adres en woonplaats. Twee krantenberichten uit verschillende jaargangen van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Het eerste over de Kinderlegitimatiekaart en het belang ervan.  Het tweede bericht werd in de krant geplaatst door de commandant van het politiebureau Bergsingel. Bij een bombardement in maart 1945 raakte een jongetje van 2 jaar kwijt na een bominslag aan de Treubstraat.  

lees meer 

raadfoto

Roode kruis Kinderlegitimatiekaart