Contact

U kunt ons helpen!

De redactie is zeer geïnteresseerd in correcties of aanvullingen van bezoekers op de beschrijvingen in deze beeldbank. Als u onjuistheden in de beschrijving van een beeld herkent, of als u aanvullende informatie heeft stuurt u ons dan een bericht. Wij stellen het zeer op prijs.

Neem contact op met het museum:   e-mail

OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
Coolhaven 375
3015 GC Rotterdam

Disclaimer

Via deze beeldbank geven wij inzicht in onze collectie. Dit heeft een tweeledig doel. Enerzijds willen wij onze grote collectie objecten, documenten en verhalen beschikbaar stellen voor publiek. Anderzijds hopen wij meer informatie te krijgen over onze collectie van het publiek. Deze beeldbank is in ontwikkeling. Het is mogelijk dat informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze beeldbank.

Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van content uit onze beeldbank moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarin OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn zonder hierover vooraf overleg te plegen met het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam niet toegestaan.

Auteursrechten

Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten (content) zijn voorbehouden aan het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van OorlogsVerzetsMuseum.

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam heeft geprobeerd alle inzenders van de gereproduceerde getuigenverhalen te achterhalen. Toestemming voor publicatie van getuigenverhalen hebben wij niet in alle gevallen kunnen verkrijgen. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, of bezwaar maken tegen publicatie, kunnen zij contact opnemen met het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam.

Colofon

Digitalisering beeldmateriaal en invoer metadata
Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam
www.ovmrotterdam.nl

Database, applicatie en websites
Trilobiet I.D.
www.trilobiet.nl